:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านร่องเคาะเชื่อมสายทางบ้านแม่ลืน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 18 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

งานก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านร่องเคาะเชื่อมสายทางบ้านแม่ลืน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมต  ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร


img

purchases_file_238.png

file

purchases_file_238_52_17_318.pdf