:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 32.60 เมตร ยาว 41.31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,411.91 ตารางเมตร โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 17 ก.พ. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_176.png

file

purchases_file_176_32_35_675.pdf