:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาช่อ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 26 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_157_49_12_76.pdf