:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายหินชะลอน้ำ แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่องเคาะ ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 26 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_156_46_59_22.pdf