:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยวังช้าง บ้านจำตอง หมู่ที่ 15 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 21 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยวังช้าง บ้านจำตอง หมู่ที่ 15 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 


file

purchases_file_179_40_10_678.pdf