:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประฃาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยการวางกล่องเกเบี้ยน บ้านสบลืน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 15 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_166_59_7_247.pdf