:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_155_46_26_880.pdf