:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องเคาะ ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 30 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องเคาะ ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


file

Public_relations_for_inspection_of_procurement_work_101_2022_9_24_185170.pdf