:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
เลขที่ 363 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-834142-3
E-mail : saraban@rongkho.go.th
Website : www.rongkho.go.th 
Socail Network : Faceboook : อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น