:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ตามจิตศรัทธาผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ค.ช.จ. ในการสาธารณกุศลของกระทรวงมหาดไทย" เลขที่บัญชี 159-0-06904-8

20 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร