:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ขอปิดการใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ >>> องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ขอปิดการใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว เพื่อเตรียมสนามในการแข่งขันกีฬาตำบลร่องเคาะ (ร่องเคาะคัพ) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร