:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. คณะคลังจังหวัด ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยม อปท.อ.วังเหนือ ตามโครงการ "ลำปางโปร่งใส ไร้ทุจริตด้วย 3C : Check Clear Clean" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

7 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร