:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร