:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 รพ.สต.บ้านร่องเคาะ ได้ออกให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองวัณโรคและตรวจดูความผิดปกติของปอด ของประชาชนตำบลร่องเคาะ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร