:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิชญธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายโกสินทร์ แสงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นายประชา สุธรรมปวง ท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ และข้าราชการในสังกัด ประชุมนิเทศติดตามผลโครงการท้

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร