:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประกาศ >>> องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ >>> องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_426_20_7_855.pdf