:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมจัดทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง งานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง วันเสาร์ที่ 23 กันยายน

23 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมจัดทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง งานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปาริชาติ A1 ชั้น2 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร