:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น นำโดยนายประพจน์ บุญทับทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ณ.โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร