:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น นาโดยนางลัดดาวัลย์ หาญจักรแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการใช้ยาอย่าง ปลอดภัยในชุมชน ของกลุ่ม อสม. ณ.อาคารเอนกประสงค์ วัดแม่สงใต้

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร