:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และวัน อสม. โดยเก็บขยะบริเวณข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ – บ้านสบลืน

11 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด อบต.ร่องเคาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และวัน อสม. โดยเก็บขยะบริเวณข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ – บ้านสบลืน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร