:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: การประชุมประจำเดือนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร