:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: โครงการเยาวชนสานฝัน ร่วม กันลดจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยมีกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย การปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

22 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นายชัยรัตน์ ทองใบ มอบหมาย นายกฤษณพงศ์ มีลาภ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนสานฝัน ร่วม กันลดจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยมีกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย การปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน ณ.อาคารท้องถิ่นไทย โรงเรียนบ้านห้วยก้อด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร