:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: คนวังเหนือไม่ทิ้งกัน” ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 นายอำเภอวังเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาชิกสภาฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการ”คนวังเหนือไม่ทิ้งกัน” ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ หมู่ 2 ,13,9,7,12 รวม 6 ครัวเรือน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร