:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอคุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอคุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร