:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: โครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า และ ลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบ ประจำปี 2565

9 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 นางวณิชดา ไชยศิริ  นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน  .ในพิธีปิด โครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า และ ลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบ ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้     นำโดย นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทน อสม.และเยาวชนตำบลร่องเคาะ ได้รับฟังสัมโมทนียกถา โดย พระมหานพดล สุวณฺณเมธี  เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ   ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมปวารณาตนงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 1,594 ราย  และมีผู้ที่สามารถปฏิบัติ ตนผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการ จำนวน 1,407 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.26 และมีผู้ที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 152 คน ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นที่น่าพอใจ และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้เพราะได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคราชการและองค์กรทางศาสนา เป็นอย่างดี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร